UA-85803939-1
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

   

.

Handscape

Handreiking van infra en vastgoed in het landschap

 

In onze stedelijke samenleving staat de leefomgeving op gespannen voet met de infrastructuur. Wegen doorkruisen het landschap en snijden zich in de stedelijke agglomoraties. Geluidsoverlast, luchtvervuiling en zichtverstoring beproeven menselijke zintuigen. De samenleving streeft naar rustige woonomgevingen, maar deze maatschappelijke wens vertaalt zich nog niet naar een snelle natuurlijke bevrijding. Mitigering van de milieu-effecten van infrastructuur is een gestadig proces.

Overkapping van wegen is een probaat middel dat steeds meer in de belangstelling staat. Dit middel kan echter erger dan de kwaal zijn indien het asfaltlint vervangen wordt door een langgerekte bedrijfshal. Aan duurzame inpassingen zoals ecoducten of "Sytwende" voorzieningen hangt nog een stevig prijskaartje dat overkapping op grote schaal blokkeert. Overkluizingen leiden nog een eenzaam bestaan.

De ruimtelijke ordening zou het vertrekpunt moeten zijn voor een passende infrastructuur in het landschap en de stedelijke omgeving. Een handzame inpassing van de weg zonder dat de gescheiden delen knellen onder druk van de verkeersbewegingen.  

Barriëres zijn er in soorten en maten die ook andere gevoelservaringen kunnen geven. Rivieren en dijken scheiden punten van elkaar, maar zijn ook rustlijnen in het landschap.

  

Handscape concept

In het ruimtelijke palet zijn wegen veelal de harde lijn tussen de bestemmingsvlekken van rood naar rood, en van rood naar groen, en van groen naar groen. Snelwegen die twee stadsdelen klieven, of de stad van de natuur scheiden, of de natuur versnipperen.     

In het Handscape concept geeft de infrastructuur een soepele handreiking aan de gescheiden delen van het landschap die passend is in de kleurrijke ruimtelijke context.

In deze krachtige handreiking versterkt de ruimtelijke samenhang zich. Weg, lucht, groen, water en stad zijn de vijf levendige vingers van deze handreiking die zich in drie dimensies in elkaar krommen. 

  

Vijf vingers van de Handscape

Wegverbreding faciliteert de bereikbaarheid en laat het verkeer doorstromen. Een milieukap over de weg verbant de vuile lucht en houdt de omgeving stil. Een groene loper over de weg lift mee tot diep in het hart van de stad. Blauwe aders houden de voeten bij regen droog. En stadsverdichting schittert haar vastgoed aan de vijfde vinger. 

Bereikbaarheid, milieuwinst, groene beleving, wateropvang, en stadsuitbreiding zijn de vijf lange vingers van het Handscape concept die in samenhang met elkaar voor een passende ruimtelijke ordening zorgen die tevens maatschappelijk betaalbaar en haalbaar is.

 

Projectgroep

Aan het HandScape onderzoek nemen deel: TU Delft, TNO Bouw en Ondergrond, Procitta Projektontwikkeling en Bosvariant ScheppingsStrategen.

 

 

Meer informatie: Bosvariant@planet.nl

 

 

 

 

 

 

I