UA-85803939-1
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

   

.

Saksische Spoorlijn

 

De verwachtingen zijn niet waargemaakt rond de komst van de Zuiderzeespoorlijn. Al vele jaren speelt de discussie of een snelle lijn tussen Randstad en de Noordelijke provincies voldoende rendement oplevert. Met de commissie Duijvestein is kans op de aanleg van de Zuiderzeespoorlijn nog kleiner geworden.

 

Er zijn voortdurend overwegingen om de beloofde investeringen voor het Noorden van het land op andere wijze in te zetten waarbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld bedrijfseconomische activiteiten. Vanuit de Noordelijke provincies blijft de wens bestaan om de investeringen in te zetten in een infrastructuurproject dat het Noorden van het land verbindt met de Randstad.  

 

Tien jaar geleden heb ik op regionaal niveau al eens de gedachte geopperd om niet de verbinding met de Randstad leidend te laten zijn, maar het visioen uit te dragen dat de Noordelijke provincies aansluiting zoeken met de Oostelijke provincies. De handen ineenslaan en een beduchte concurrent worden van de Randstad voor wat betreft een aantrekkelijk vestigingsklimaat van werken en wonen.

Ook de provincie Brabant heeft zich met haar Brabantse stedenrij ontwikkeld tot een sterke regio die zich met gemak kan meten met de Randstad. Een Saksische stedenkolom zou de noordelijke tegenhanger van dit zuidelijk succes kunnen zijn.     

 

Een Saksische stedenkolom omvat de van oudsher belangrijke kernen als de stad Groningen en het Twentse stedentrio van Enschede, Hengelo en Almelo waartussen in de groeikern Emmen ligt.

Een Saksische Snelle Spoorlijn zou de dynamische ruggegraat kunnen zijn die deze regionale ruimtelijk-economische ontwikkeling stevig ondersteuning geeft. Eenvoudig  gezegd loopt de Saksenspoorlijn van Groningen via Emmen naar Enschede waarbij het traject grofweg een S-curve volgt dat ook symbolisch mag staan voor de benaming van deze spoorlijn.  

Aan de Noordelijke kant wordt de hoogwaardige verbinding doorgetrokken naar Leeuwarden, en aan de Zuid-Oostelijke kant is de lijn op te waarderen richting Gronau en verder het Duitse achterland in. 

 

Op dit moment is het spoortraject tussen Leeuwarden en Enschede te beschouwen als een lappendeken van halve en hele spoorsegmenten die deels enkelsporig en deels niet-geëlektrificeerd zijn, en deels in onbruik geraakte goederenlijnen omvatten. Ook ontbreekt er op bepaalde stukken van het trajekt zoals tussen Stadskanaal en Emmen enige vorm van spoorverbinding. 

 

De snelle Saksische spoorlijn is schematisch aangegeven. De werkelijke route vraagt uiteraard om een zorgvuldige inpassing.