UA-85803939-1
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

   

.

Zuidasdok

 

De plannen tot ondertunneling van de Amsterdamse Zuidas en in het verlengde daarvan de verbreding van het snelwegviaduct over de Amstel zou volgens de bewoners leiden tot sterke aantasting van het leefmilieu voor de woonboten die pal naast de brug zijn gelegen. 

Uit het akoestisch onderzoek van Bosvariant bleek dat er sprake was van een complexe situatie met een verzameling naast elkaar gelegen bruggen waarbij het geluid van de ene brug reflecteerde tegen de onderrand van de andere brug dat tot een veel hogere geluidsbelasting bij de woonboot leidde dan verwacht werd.

De standaard rekenregels (Reken- en Meetvoorschrift) bleken in deze specifieke situatie niet tot een realistische waarde te leiden. 

Op basis van dit onderzoek heeft de Raad van State besloten dat de Minister de gebreken diende te herstellen. Uiteindelijk heeft dit tot gevolg had, na een langdurig proces, dat de Minister akkoord gegaan is met schadeloosstelling, in dit geval de uitdrukkelijke wens van de bewoners tot uitkoop. 

Meer lezen: Akoestisch rapport Zuidasdok (analyse)

                    Akoestisch rapport Zuidasdok (reactie op verweerschrift)