UA-85803939-1
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

   

.

Crystal Southpolder
 
In Crystal South Polder worden inspirerende visioenen voor de glastuinbouw in de Zuidplaspolder geschetst die geënt zijn op drie belangrijke thema's van ruimtedruk, beeldkwaliteit en duurzaam milieu.  

 

In de gepresenteerde visioenen wordt enerzijds een specifiek ruimtelijk aspect van de tuinbouwkas belicht: de glasgevel, de groene kavelrand, de afwateringssloot en het kasdek. Op gebiedsniveau wordt anderzijds een cluster van kassen gepresenteerd. Leisure is een belangrijke terugkerende component, naast het duurzame milieu, en het combineren van wonen, werken en kassen. In de laatste twee visioenen wordt een vertaalslag naar de Zuidplaspolder gemaakt die al in de nabije toekomst realiseerbaar is.

 

In de gepresenteerde visioenen is Leisure als belangrijk aspect gezien om het glastuinbouwgebied in de Zuidplaspolder kassen attractief te ontwerpen als recreatief blauw-groen gebied dat gelijkwaardig is aan plas, park, meer of bos of stedelijke attracties op het gebied van beleving, vermaak en toerisme.

 

Ook de combinatie van wonen, werken en kassen wordt tot verbeelding gebracht in de visioenen waarbij bewoners kunnen genieten van de schaarse rust en uitgestrekte ruimte in de kasgebieden en symbiotisch gebruik maken van elkaars energie- en waterstromen. Desgewenst gezamenlijk onder glas.

   

En de Kas als energiebron komt ook tot leven in de visioenen waarbij een gesloten milieuneutrale kas samengaat met een nieuwe waterrijke beleving van het landschap.

 

Voor de korte termijn van de Zuidplaspolder ligt de nadruk op het presenteren van visioenen die inspiratie bieden om de ruimtedruk voor het volbouwen van de laatste 280 ha glastuinbouw om te buigen naar ruimtelijke inrichtingen die compact zijn en toch beeldkwaliteit hebben. Ook het duurzame milieu wordt daarin betrokken. Dat betreft de laatste twee visioenen: de Blauw-Groene Glascorridors en de Clusters.

 

Voor de langere termijn van de Zuidplaspolder ligt de opgave in het aanbieden van visioenen waarbij de drie thema's ruimtedruk, beeldkwaliteit en duurzaam milieu evenwichtig in beeld komen waarvan het gehele glastuinbouwgebied op inspirerende wijze kan profiteren. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de glastuinbouwsector elke twintig jaar transformeert en de kasopstand zich vernieuwt. Nieuwe concepten laten zich dan zonder kapitaalvernietiging en ingrijpende maatregelen vertalen naar dit gebied.

 

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is deze brochure met visioenen van de glastuinbouw voor de Zuidplaspolder gemaakt.

 

Crystal SouthPolder is een planconcept van Bosvariant ScheppingsStrategen in samenwerking met Ideeuwes Innovatie in de praktijk.