UA-85803939-1
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

   

.

GreenRoad

Lichte glaskap over de weg

Luchtvervuiling en geluidshinder van autoverkeer zijn belangrijke maatschappelijke onderwerpen. Lokale verbetering van de luchtkwaliteit en de geluidsbelasting is een lastige problematiek waaraan doorgaans grote kosten verbonden zijn.

Stil asfalt en geluidsschermen zijn dure opties met soms een beperkt resultaat. Tunnels en overkluizingen worden slechts in uitzonderlijke gevallen toegepast.

Vele kilometers aan snelweg doorkruisen de steden en het landschap. De grenzen van de groei aan de snelwegen lijken te zijn bereikt, zelfs beperkte uitbreiding met spitsstroken komt niet echt van de grond.

 

GreenRoad als oplossing

GreenRoad © biedt een mogelijke uitweg uit het dilemma van enerzijds meer behoefte aan mobiliteit en anderzijds minder beschikbare ruimte voor het verkeer en de aantasting van de leefomgeving. GreenRoad is een planconcept van Bosvariant ScheppingsStrategen in samenwerking met Ideeuwes Innovatie in de praktijk..

GreenRoad past in het kader van het overkappen van wegen die tot doel heeft de luchtkwaliteit langs wegen te verbeteren.

Het concept GreenRoad © is daarbij het uitgangspunt. Het oer-Hollandse produkt van de tuinbouwkas staat aan de basis van dit concept. Kassen zijn verrassend bescheiden in prijsstelling ten opzichte van veel andere voorkomende bouwvormen, en bieden wellicht ook andere interessante voordelen in het wegverkeer.

Het concept GreenRoad © voorziet erin om de kwalitatieve kenmerken van tuinbouwkassen in combinatie met de positieve prijsstelling te implementeren in een glazen wegoverkapping die op geëigende plaatsen en trajecten toe te passen is.

Door de decennialange ervaring met het bouwen van standaardkassen en de grote mate van optimalisatie kunnen
de kosten zeer beperkt zijn. In principe zijn kassen al te bouwen voor een prijs minder dan 50 euro per vierkante meter kasoppervlak.
Naast de beoogde scherpe prijsstelling lijken er andere voordelen verbonden te zijn aan een kaskap over de weg waarbij gedacht wordt aan het met eenvoudige middelen realiseren van veiligheid, ventilatie en verlichting.

Door de transparantie en het beschutte karakter zal verder het rijcomfort van de weggebruiker op hoog niveau kunnen staan. En door de klassieke vertrouwde Hollandse uitstraling kan ook de omgevingsbeleving wellicht meer dan anders bij andere overkappingen positief uitvallen.

Aan de kas als kap kunnen in principe ook geheel andere nevenvoordelen verbonden zijn waarbij wordt gedacht aan de warmterugwinning van zoninstraling in de kas en eventueel aan de "kwekersteelt" van planten of andere organismen die binnen of buiten langs de wand of het dak groeien. Het oogmerk kan ook beperkt zijn tot een natuurlijke en semi-transparante aankleding van de kas.

Ook zuivering van de lucht kan als interessant nevenaspect worden beschouwd.

Onderzoek

In opdracht van het Innovatie Platform Luchtkwaliteit (IPL) is een onderzoek uitgevoerd die inzicht diende te geven in de noodzakelijke en wenselijke aanpassingen om de tuinbouwkas te laten voldoen aan de normen, regels en beleidslijnen die gelden voor tunnels en wegen. Ook gerechtvaardigde bijstelling van de eisen kan tot de aanbevelingen van de studie behoren.

In de studieopdracht is ook gevolg gegeven aan een case-studie:  

  • Uitwerken van de constructie van een overkapping van een referentie-weg; 
  • Aantonen hoe is te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan veiligheid;
  • Beschrijven van oplossingen die worden geboden voor additionele aspecten
  • Globaal ramen van de kosten van 1000 m overkapping van de referentie-weg, waarbij de aanleg en het onderhoud aan de orde moeten komen.

Voor de referentie-weg is uitgegaan van een snelweg met twee keer drie rijstroken en vluchtstrook.

 

Meer info: GreenRoad rapport  en  GreenRoad flyer