UA-85803939-1
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

   

.

SwitchString      

Verdunner van vervuilde lucht

  

De SwitchString is een semi-permeabel scherm waarmee vuile lucht op de juiste momenten op passieve wijze gemengd wordt met hogere luchtlagen. Hierdoor treedt verdunning op en die leidt tot lagere concentraties fijn stof en stikstofdioxide. De SwitchString kan op een nieuwe of vlak achter een bestaand geluidsscherm worden geplaatst. Het scherm heeft daarmee zowel positief effect op het geluid als op de luchtkwaliteit.


De SwitchString is een passief dynamisch systeem dat zich vooral gesloten gedraagt bij windarm weer en omstandigheden met lagere windsnelheden waarbij de luchtvervuiling het ernstigst is.


Bij hogere windsnelheden gaat het systeem over in een open stand waarbij de windbelasting aanzienlijk gereduceerd wordt. De windbelasting ligt dan circa een factor 10 lager dan van een standaard scherm. Hierdoor kan volstaan worden met een uiterst lichte constructie en navenante lage kosten. 


Voor de situatie van een 2x3 baans snelweg zijn CFD berekeningen gemaakt waarin de concentratie van de lucht voor en achter het scherm bepaald is. Daarbij is uitgegaan van een bestaand geluidsscherm van 4 meter hoogte waarachter een twee- tot driemaal zo hoge SwitchString geplaatst is. 


Berekend is de relatieve concentratiewaarde d.w.z. de luchtconcentratie van de SwitchString ten opzichte van de luchtconcentratie van een referentie-situatie zonder scherm. Deze relatieve concentratiewaarde geldt in principe voor zowel PM2.5, PM10 als NOx.

 

De relatieve concentratiewaarde van de SwitchString blijkt in de orde van 66 – 72 % te liggen in geval van een semi-permeabel scherm van 8 meter hoogte, en deze waarde daalt naar minder dan 50 % in geval van een semi-permeabel scherm van 12 meter hoogte. Deze waarden gelden op een meetafstand van 40 meter achter het scherm.   


Bij een standaard gesloten geluidsscherm van 8 m hoogte ligt deze overeenkomstige waarde op 64 %, en bij een hoogte van 12 meter op een waarde van 46 %. Met de SwitchString zijn praktisch bijna dezelfde concentratiewaarden te behalen als met een evenhoog standaard gesloten scherm. Het grote voordeel van de SwitchString is echter de relatief lage kostprijs.


De kosten van een 8 tot 12 m hoge SwitchString worden ingeschat op 40 tot 45 euro per m2, excl. BTW. De aanlegkosten zijn inbegrepen met uitzondering van verkeersmaatregelen en bijzondere situaties als leidingen verleggen. De kosten liggen een factor 4 tot 6 lager dan van een standaard scherm.


In basale vorm is de SwitchString ontworpen als een systeem met dunne platen, doeken of folies die zich onder invloed van winddruk openen en onder invloed van zwaartekracht sluiten. Horizontale lamellen lijken het meest kansrijk. Door een uitgekiende positie van het draaipunt van deze lamellen kan volstaan worden met een uiterst laag contra-gewicht waarbij de lamellen zo lang mogelijk in de (semi-)gesloten stand staan. 

 

Meer info: SwitchString Winnaar prijsvraag  en  SwitchString rapport